voor inwoners, met gemeenten

Als een zorgaanbieder de behandeling start wordt aan ouders en cliƫnt een perspectief geschetst hoeveel tijd dit naar verwachting gemiddeld kost en dat daarvoor budget wordt toegekend door de gemeente.

In die gevallen dat een behandeling in de GGZ niet binnen het toegekende budget kan worden afgerond, kan binnen 1 jaar na afsluiten bij het Consultatie en Adviesteam een verlenging worden aangevraagd.

De zorgaanbieder meldt dit tijdig met de motivatie daarvoor aan ouders. Zij worden op de hoogte gesteld van het feit dat door de zorgaanbieder contact opgenomen moet worden met het Consultatie en Adviesteam voor het aanvragen van een verlenging en welke informatie hierbij wordt gedeeld. Klik hier voor de bijlage werkwijze aanvraag verlenging Jeugd GGZ. De enige informatie die opgeslagen wordt, is het besluit om al dan niet en hoe lang te verlengen. Al het overige wordt direct vernietigd.

Te downloaden documenten