voor inwoners, met gemeenten

Het Consultatie en Adviesteam is incidenteel betrokken bij het contractbeheer. Zorgaanbieders weten met het aangaan van een contract met de Regio dat hun werkzaamheden altijd onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Het Consultatie en Adviesteam kan de expertise tijdens materiële controles verder en dieper kijken dan de medewerkers van contractbeheer. Dat kan tot op het niveau van een dossier. De zorgaanbieder vraagt dat dan ook aan de betreffende cliënt.

Ook bij het beoordelen van aanvragen voor een contract of het starten van zorgpilots kan het inhoudelijk advies van het Consultatie en Adviesteam gevraagd worden.