voor inwoners, met gemeenten

Integrale Vroeghulp is er voor kinderen met meervoudige complexe vragen in de leeftijd van 0-7 jaar.

Het Consultatie en Adviesteam is de ingang naar een pool van regionale experts die werkzaam zijn bij diverse instellingen en zich daar ook bezig houden met problemen bij jonge kinderen. Kinderen worden daardoor eerder en beter geholpen worden en ouders hoeven niet moeizaam en lang op zoek naar adequate hulp.

Deskundigen

Het Consultatie en Adviesteam kan besluiten deskundigen uit verschillende disciplines bij elkaar te roepen. De inzet van het netwerk Integrale Vroeghulp voorkomt ernstigere problemen

Verbindende schakel

De pool van experts van diverse instellingen vormt de verbindende schakel tussen vroegsignalering, integrale diagnostiek en gezinsondersteuning. Ook stemmen ze onderwijs en zorg op elkaar af.

Voor meer informatie neem contact op via cenateam@regiogv.nl of kijk op de website van Integrale Vroeghulp.