voor inwoners, met gemeenten

In de Jeugdwet is opgenomen dat naast de gemeente, ook (huis)artsen de verantwoordelijkheid houden om te kunnen bepalen of en zo ja waar een jeugdige passende ondersteuning moet krijgen. Huisartsen hebben daarmee een taak als wettelijk verwijzer binnen de Jeugdwet.

Met de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (GHO-GO) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om expertise te bieden.

Het bieden van expertise

Het Consultatie en Adviesteam biedt expertise vraaggericht. Op het niveau van een individuele cliënt/inwoner. De huisarts mailt beveiligd de vraag met de specifieke gegevens door. Het Consultatie en Adviesteam neemt contact op met de huisarts.

Het Consultatie en Adviesteam werkt op verzoek van huisartsen een dagdeel per 2/3 weken in diverse huisartsenpraktijken. Hierdoor komt het team dichterbij de huisartsen te staan en kan er sneller worden afgestemd.

Voor medicatieondersteuning kunnen de huisartsen bij het Consultatie en Adviesteam terecht. Huisartsen kunnen mailen naar cenateam@regiogv.nl voor vragen rondom medicatie(instelling). De Regio heeft een psychiater en een kinderarts beschikbaar die op maat antwoord kunnen geven.