voor inwoners, met gemeenten

De kwaliteit van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten is cruciaal voor de goede werking van het jeugdstelsel.

De gemeentelijke uitvoeringsdiensten zijn:

  • Sociaal Plein (Hilversum)
  • Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (Gooise Meren)
  • Maatschappelijke Zaken (Huizen, Blaricum, Laren)
  • Sociaal wijkteam en consulenten sociaal domein (Weesp en Wijdemeren)

Deskundigheidsbevordering, intervisie en training van de uitvoeringsdiensten is dus een noodzakelijke activiteit. Elke uitvoeringsdienst heeft casuïstiekbesprekingen met het Consultatie en Adviesteam waarin de complexe zaken aan het team kunnen worden voorgelegd. Ook tussentijds kunnen vragen telefonisch worden voorgelegd.  Zo kunnen consulenten gebruik maken van deze waardevolle regionale bron van expertise.