voor inwoners, met gemeenten

Het expertteam Jeugd bestaat uit jeugdzorgaanbieders die bij elkaar komen als een zaak met een jeugdige is vastgelopen. In het expertteam wordt gezamenlijk bepaald op welke manier een jeugdige ondersteund moet worden.

Het expertteam bestaat uit deskundigen van diverse jeugdzorgorganisaties in onze regio en moet een zwaarwegend advies uitbrengen over de hulp voor jongeren met complexe psychische problemen als reguliere hulp niet tijdig beschikbaar is.

De coördinator van het Consultatie en Adviesteam fungeert als secretaris van het Expertteam. Zaken worden bij voorkeur aangemeld via een gemeentelijk consulent.