voor inwoners, met gemeenten

Het Consultatie en Adviesteam is onderdeel van Regio Gooi en Vechtstreek. Dat is het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio.

Onafhankelijk expertiseteam

Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp. Het team bestaat uit onder andere een GZ-psycholoog, orthopedagoog  en gespecialiseerde jeugdartsen.

Vraag? 

Worstelt u met een verwijzing, wilt u even sparren over een moeilijke casus? Neemt u dan contact op met één van onze deskundigen: cenateam@regiogv.nl