voor inwoners, met gemeenten

Wij….

  • ondersteunen huisartsen, jeugdconsulenten, medewerkers RBL, Veilig Thuis, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches Jeugd en Gezin bij vragen over psychosociale klachten en ggz.
  • gaan in overleg met aanbieders over verlengingen in de Jeugd GGZ. Als het toegekende budget op is maar de vraag nog niet helemaal opgelost.
  • adviseren aan RBL met betrekking tot vrijstellingen van leerplicht.
  • zijn de voordeur voor vragen over hele jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen op meerdere vlakken. Voor deze integrale vroeghulp kunnen wij indien nodig de deskundigen van meerdere organisaties uit onze regio bij elkaar roepen.
  • verzorgen de casuïstiekbesprekingen van jeugdconsulenten in de gemeenten binnen onze regio.
  • leveren deskundigheidsbevordering op verzoek.
  • verbinden aanbieders in het jeugdveld (0e, 1e, 2e en 3e lijn) met de jeugdconsulenten van de gemeenten en contractbeheer van Regio Gooi en Vechtstreek.
  • signaleren op basis van onze contacten en besprekingen wat er in het jeugdhulpveld speelt en koppelen dat terug aan de beleidsmedewerkers van Regio Gooi en Vechtstreek.
  • doen op aanvraag van Inkoop en Contractbeheer dossieronderzoek bij aanbieders
  • zijn het secretariaat van het Expertteam voor vastgelopen cassussen.