Het Consultatie en Adviesteam komt tussen 16 maart en 6 april niet op bezoek bij ouders, kinderen en gemeenteconsulenten en heeft verder geen persoonlijk overleg. Waar mogelijk is er telefonisch contact met bijvoorbeeld huisartsen, jeugdconsulenten, medewerkers RBL, Veilig Thuis en jeugdartsen.

Aanvragen voor ernstige enkelvoudige dyslexie en verlengingen GGZ worden behandeld. Het kan in verband met afstemming mogelijk wat langer duren voor u antwoord krijgt.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar cenateam@regiogv.nl

Actuele ontwikkelingen

GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio.

Blijf via het liveblog op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.