Rekening houdend met de RIVM richtlijnen betreffende het coronavirus komen medewerkers van het Consultatie en Adviesteam in overleg op bezoek bij ouders, kinderen en gemeenteconsulenten. Bij de bezoeken worden de RIVM richtlijnen in acht genomen.

Aanvragen voor ernstige enkelvoudige dyslexie en verlengingen GGZ worden behandeld. Het kan in verband met afstemming mogelijk wat langer duren voor u antwoord krijgt.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar cenateam@regiogv.nl

Actuele ontwikkelingen

GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio.

Blijf via het liveblog op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.