voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek
Consultatie en Adviesteam

E: cenateam@regiogv.nl
T: (035) 6926444

Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
Postbus 251, 1400 AG  Bussum

Het Regiokantoor en het Consultatie en Adviesteam zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.