voor inwoners, met gemeenten

Het Consultatie en Adviesteam is een onafhankelijk expertiseteam. Het team geeft inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp.