voor inwoners, met gemeenten

Samen met  het samenwerkingsverband Unita en de aangesloten scholen voor basisonderwijs is een set van aanmeldingsformulieren ontwikkeld.

Bij eventuele afwijzing voor de diagnostiek van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bekostigd door de gemeente, kan een kind wellicht in aanmerking komen voor het aanbod van samenwerkingsverband Unita.

Route onderzoek EED

In onderstaand schema leest u meer over de ‘route’ voor onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Meer informatie hierover vindt u op de website van het onderwijssamenwerkingsverband Unita.