voor inwoners, met gemeenten

Samen met  het samenwerkingsverband Unita en de aangesloten scholen voor basisonderwijs is een set van aanmeldingsformulieren ontwikkeld.

Bij eventuele afwijzing voor de diagnostiek en/of behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bekostigd door de gemeente, kan een kind wellicht in aanmerking komen voor een arrangement van samenwerkingsverband Unita.

Route onderzoek EED/dyslexie

In onderstaand schema leest u meer over de ‘route’ voor onderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie/dyslexie. Meer informatie hierover staat op de website van onderwijssamenwerkingsverband Unita of de intern begeleider van uw school kan een vraag stellen aan dyslexie@swvunita.nl