voor inwoners, met gemeenten

Samen met  het samenwerkingsverband Unita en de aangesloten scholen voor basisonderwijs is een set van aanmeldingsformulieren ontwikkeld.

Bij eventuele afwijzing voor de diagnostiek en/of behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bekostigd door de gemeente, kan een kind wellicht in aanmerking komen voor een arrangement van samenwerkingsverband Unita.

Sommige leerlingen met lees- en/of spellingproblemen komen niet in aanmerking voor diagnostiek en behandeling bekostigd door de regio Gooi en Vecht. Voor een deel van deze leerlingen kan ondersteuning worden aangevraagd bij Samenwerkingsverband Unita. Een voorwaarde hiervoor is dat de lees- en/of spellingproblemen onderdeel zijn van meervoudige, complexe problematiek en de school handelingsverlegen is. Ondersteuning vanuit Unita wordt door de school aangevraagd en kan verschillende vormen aannemen. Meer informatie hierover staat op de website van Unita of de intern begeleider kan een mail sturen naar lees.spellingonderwijs@swvunita.nl.