voor inwoners, met gemeenten

Sommige leerlingen met lees- en/of spellingproblemen komen niet in aanmerking voor diagnostiek en behandeling bekostigd door de regio Gooi en Vecht. Voor een deel van deze leerlingen kan ondersteuning worden aangevraagd bij Samenwerkingsverband Unita. Een voorwaarde hiervoor is dat de lees- en/of spellingproblemen onderdeel zijn van meervoudige, complexe problematiek en de school handelingsverlegen is. Ondersteuning vanuit Unita wordt door de school aangevraagd en kan verschillende vormen aannemen. Meer informatie hierover staat op de website van Unita of de intern begeleider kan een mail sturen naar lees.spellingonderwijs@swvunita.nl.