voor inwoners, met gemeenten

De procedure met betrekking tot de aanvraag van onderzoek naar Ernstige Dyslexie is in onderstaand schema weergeven. Wanneer de formulieren compleet zijn ingevuld, duurt de screening maximaal twee weken. Dit betekent dat de doorlooptijd tussen stap 5 en stap 8 twee weken is.