voor inwoners, met gemeenten

Richtlijnen voor intensieve begeleiding op zorgniveau 3 voor technisch lezen

 • Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend leesprogramma.
 • Intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke interventie.
 • 3x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) per week begeleiding.
 • Liefst één-op-éénen anders in een groepje van maximaal 4 kinderen. In geval van begeleiding in groepjes: de meerwaarde van de groepsvorming dient helder te zijn. Hoe wordt de groep ingezet en welke processen worden daarmee gestimuleerd? Dit dient in het handelingsplan tot uitdrukking te komen.
 • Hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele leerling. Een nulmeting kan bestaan uit een kwalitatieve en kwalitatieve analyse van het leesgedrag met toetsen als AVI, DMT. Bij een radende lezer moet anders gehandeld worden dan bij een spellende lezer.
 • Een handelingsplan opstellen dat moet voldoen aan onderstaande criteria.
 • Werken met effectieve remediërende methodes.
 • Wenselijk is het uitvoeren van een tussenmeting na een periode van 10 tot 12 weken. Deze meting laat zien of de extra begeleiding voldoende effect heeft gehad en kan leiden tot aanpassing van de begeleiding. De intensieve begeleiding wordt voortgezet tot aan het volgende hoofdmeetmoment, waarna een evaluatie volgt. De totale periode van extra hulp komt hiermee op 20-24 weken per periode.

Geschikte leesmaterialen voor specifieke interventies op zorgniveau 3 (lijst is niet uitputtend)

De school voldoet aan zorgniveau 3 als de school gebruik maakt van onderstaande materialen conform de richtlijnen voor intensieve begeleiding. Hierbij dient deze ondersteuning op een juiste wijze te worden gedocumenteerd in een handelingsplan per leerling.

 • Speciale Leesbegeleiding (L. Koning)
 • DMT Oefenmap (L. Koning)
 • Leesbalans
 • Veilig stap voor stap
 • Estafette, uitgebreide leestijd 4x 15 min p/w met Vloeiend en Vlot
 • RALFI-lezen
 • Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen
 • Toch nog leren lezen
 • Drie Sterren Lezen (HCO)
 • Voor-koor-door lezen