voor inwoners, met gemeenten

Wie dient de begeleiding te geven op zorgniveau 3

  • Leesspecialist (bevoegd leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master SEN, basiscursus leesspecialist CED, leergang leescoach en leesspecialist CPS)
  • Remedial Teacher
  • Intern Begeleider (en tutor van Bouw! onder supervisie van intern begeleider)
  • Leerkracht/onderwijsassistent, onder leiding van een van bovengenoemde specialisten of een orthopedagoog/psycholoog. De specialist, orthopedagoog/psycholoog dient dan tenminste betrokken te zijn bij het opstellen van het behandelplan en de evaluatie. Bij voorkeur komt de orthopedagoog/psycholoog op genoemde momenten naar school. Tussentijds kan mail- of telefonisch contact plaatsvinden.

Wanneer de school moeite heeft het zorgniveau 3 op een juiste manier te bieden, kan dit ingevuld worden door een externe partij. Hierbij kan gedacht worden aan een remedial teacher of een logopedist met specialisatie dyslexie. De begeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de basisschool.

Meer informatie over de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Dyslexie kunt u lezen in de landelijk opgestelde handreiking.