voor inwoners, met gemeenten

Scholen verzorgen het lees- en spellingsonderwijs. Als een leerling problemen ondervindt met het lees- en spellingsonderwijs en Ernstige Dyslexie (ED) heeft, kan extra begeleiding worden geboden.

Vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor diagnostiek die wordt vergoed en eventuele behandeling van ED wordt een onderzoek/screening uitgevoerd.

Hiervoor is het belangrijk dat het dossier van de leerling voldoet aan verschillende criteria:

  1. Criterium van achterstand: de leerling behaalt op de drie meest recente hoofdmeetmomenten een E/V- (vijf min) op DMT (Drie Minuten Toets).
  2. Criterium van hardnekkigheid: de leerling heeft gerichte begeleiding gehad op het gebied van lezen en/of spelling waarbij het effect van deze begeleiding onvoldoende is gebleken. De geboden hulp moet aan bepaalde eisen voldoen op zorgniveau 1, 2 en 3. Bij een vermoeden van ED bij een leerling moet het eerste half jaar (20 weken) extra begeleiding worden geboden op zorgniveau 2 en het tweede halfjaar (20 weken) extra begeleiding op zorgniveau 2 en 3.

Begeleiding

Zoals hierboven genoemd, moet de geboden hulp op school (op zorgniveau 1, 2 en 3) aan bepaalde eisen voldoen voordat je in aanmerking kan komen voor een onderzoek naar ED. De school is hier verantwoordelijk voor. Het gaat om de volgende eisen:

  • Bij een E/V- scores op DMT is 60 minuten per week begeleiding voldoende. Dit geldt voor lezen op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 2 en 3 (tweede half jaar).
  • Hebben beide vakgebieden (lezen en spelling) een E/V- score, dan is in het meest gunstige geval op beide vakgebieden 1 uur extra begeleiding op zorgniveau 3 geboden. Er moet in ieder geval op 1 uur per week extra begeleiding op zorgniveau 3 geboden zijn.
  • De leertijd wordt met minimaal 60 minuten per week uitgebreid. Advies is om minimaal drie keer per week 20 minuten extra instructie- en oefentijd in te plannen.

In deze leidraad kunt u meer over het proces lezen dat doorlopen dient te worden bij een vermoeden van Ernstige Dyslexie tot diagnostiek en behandeling. Deze leidraad is landelijk opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, Dyslexie Centraal en Expertisecentrum Nederlands.