voor inwoners, met gemeenten

Wij behandelen de aanvragen uiterst zorgvuldig en kijken naar het kind, de school en de omgeving. Als er een  niet-ontvankelijkheidsverklaring (= negatief advies) volgt  zijn wij altijd bereid dit nader toe te lichten. En adviseren wij meestal  dat na de volgende cito-scores opnieuw een aan vraag ingediend worden.  En dat u ouders/kinderen gebruik kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van het samenwerkingsverband Unita.

Als ouders zich niet in de afwijzing kunnen vinden, zijn wij altijd bereid om extra toe te lichten en met u in overleg te gaan. Als u ook na deze uitleg en overleg het niet eens bent met het advies kunt u contact opnemen met uw gemeente om een beschikking te vragen en daartegen vervolgens bezwaar  te maken.