voor inwoners, met gemeenten

In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Dit betreft de diagnose en behandeling van jeugdigen met Ernstige Dyslexie:

  • wel voor jeugdigen van 7 t/m 12 jaar op de basisschool
  • niet voor jeugdigen op het voortgezet onderwijs

Sinds 2015 hebben de gemeenten in deze regio de toeleiding tot de dyslexiezorg gezamenlijk georganiseerd. Dit is zowel voor ouders, scholen als gemeenten duidelijk en overzichtelijk en naar tevredenheid gegaan.