voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Gezamenlijke regievoering bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. Optimalisatie en versterking van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie.
  2. Een passende constructie en structuur waarbinnen de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie plaatsvindt.

Beoogde start-/einddatum

Mei 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. De toeleiding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is samen met onderwijsinstellingen en gemeentelijke uitvoeringsdiensten geëvalueerd.
  2. Op basis van de evaluatie worden er voorstellen voorbereid over de structurele inbedding van de toeleiding naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Voortgang en planning

  1. In het derde kwartaal van 2018 nemen gemeenten besluiten over de structurele inbedding en doorontwikkeling van de toeleiding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Links

Contact

Rik Post
r.post@regiogv.nl