voor inwoners, met gemeenten

Als u (of een familielid) door psychische of psychosociale problemen hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten en u daarom (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen, biedt een instelling voor beschermd wonen een beschermde en veilige woonomgeving. En, u krijgt regelmatig begeleiding en er is 24/7 begeleiding aanwezig of dicht in de buurt.

Een begeleider helpt u bijvoorbeeld om het huishouden te doen. Met de administratie. Of met het maken van een dagindeling. In een beschermende woonvorm krijgt u geen psychische behandeling.

Instellingen beschermd wonen

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk een aantal instellingen gecontracteerd die beschermd wonen aanbieden. Er zijn ongeveer 300 van deze plaatsen in de regio. Voor beschermd wonen is een beschikking nodig van de gemeente. Daarvoor wordt een gesprek gevoerd met de gemeentelijk Wmo-consulent.

Regionale wachtlijst

De gemeenten hebben in 2017 besloten om een regionale wachtlijst te vormen voor beschermd wonen. Dus niet langer per instelling. Voor gemeenten en inwoners is dat overzichtelijker en transparanter. Deze wachtlijst wordt beheerd door het Consultatie en Adviesteam. Voor vragen of informatie hierover, neem dan contact op.